Rejäla byggrätter på fina fjälltomter.

På dessa fina tomter finns plats för hela släkten! Väljer man att t.ex. bygga parhus så kan man få till 4 st fina etagelägenheter – per tomt! Köper man båda tomterna så kan man t.o.m. få till en bostadsrättsförening.

Byggrätten per tomt är 300 m² – i 2 plan dessutom. Det maximala antalet lägenheter är alltså 4 st per tomt samt 3 komplementbyggnader. Skulle man senare vilja utöka lite så får man bygga både en Friggebod och ett Attefallshus på respektive tomt.

Anslutningsavgiften för VA, närmare 150 000 kr/tomt, ingår. Anslutningspunkter finns vid tomtgränsen och det är förberett för fiber. Bygglov kan lämnas in omgående vilket innebär att det är möjligt att fira jul i egen stuga redan nästa år – om man sätter lite fart.

Ekonomi

Pris: 975 000 kr per tomt inkl grundanslutningsavgift för VA
Taxeringsvärde: 294 000 kr (fastställt avseende år 2020)
Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark


Taxeringsvärde:

 • Småhusmark: 294 000 kr
 • Tomt

  Tomtarea: 2 133 m²
  Tomttyp: Tomt
  Övrigt: TOMTAREOR OCH TAXERINGSVÄRDE 2020
  Funäsdalen 27:30: 2 133 m², 294 000 kr.
  Funäsdalen 27:31: 2 769 m², 338 000 kr. SÅLD!

  Servitut, planbestämmelser m.m.

  Planbestämmelser: Detaljplan
  Gemensamhetsanläggningar: Härjedalen Funäsdalen GA:173

  Övrigt, vägbeskrivning

  Anslutningsavgifter för VA, el och fiber
  - Anslutningsavgiften för VA ,149 200 kr för tomten inklusive lägenhet 1, är redan betald och ingår i priset.

  Övriga anslutningsavgifter och avgifter betalas av köparen. Avgifterna gäller år 2021.

  - För lägenhet 2 osv. tillkommer VA-avgift på 47 125 kr/st vid lägenhet större än 40 m². Om lägenheten är 40 m² eller mindre är avgiften 23 563 kr. För mer detaljerad prisbild mm, kontakta Vatten och Miljöresurs: 010-25 15 315.

  - Anslutningsavgift till elnätets förbindelsepunkt är ca 36 250 kr och betalas av köparen. För mer information kontakta Härjeåns Nät: 0680 - 242 00.

  - Avgiften för anslutning till fibernätet är ca 19 900 kr och betalas av köparen. För mer detaljerad information kontakta Härjeåns Fibernät: 0680 - 243 50.

  Vägbeskrivning

  Från Funäsdalens centrum: Kör riksväg västerut och ta vänster på Tullvägen, precis efter Shell. Kör 1,2 km och ta höger på Sjösvängen. Ta 1:a vänster och sedan 1:a höger och kör ca 300 m så ligger tomterna i kurvan.

  Byggrätt

  UTNYTTJANDEGRAD, ENLIGT DETALJPLAN 2012-02-01
  - Största tillåtna byggnadsarea är 300 m² per tomtplats.
  - Högst 2 våningar. Utöver tillåtet våningsantal får vind eller sluttningsvåning ej inredas.
  - Sluttningsvåning inräknas i våningsantal.
  - Tomtplats får bebyggas med maximalt 4 lägenheter.
  - Maximalt 3 komplementbyggnader per tomtplats.

  I övrigt gäller att:
  - Bebyggelsen skall i sin utformning utgå från västra Härjedalens byggnadstradition .
  - Byggnaderna skall ha enkla former med taknock i samma riktning som långsidan.
  - Taken skall ges en lutning på 25-35 grader och utföras med begränsade takutsprång.
  - Fasader skall vara av trä.
  - Färgsättningen skall harmoniera med bygdens traditionella färgsättning.
  - Takmaterial skall utgöras av icke reflekterande material.
  klklklklkl

  Bilder

  Fina tomter med by-nära läge. Invid skoterleder och skidspår. Tomtkarta. Även 27:28 och 27:29 är till salu. Ser ni skoterleden? Nära till kalfjället. Lugnt avskilt läge. Gångavstånd in till byn. På sjön finns både skoterled och skidspår på behörigt avstånd från varandra. Berget och tomterna från en annan vinkel. Välpreparerade backar. Vy från backarna mot Anåfjället. Gondolen går både vinter ... ... och sommar. Funäsdalssjön. Bygg och bo vid stjärnan - på Sjösvängen.

  Karta